JOZEF KUČERA | Webdesigner, Frontend Developer

„Svoje projekty beriem ako ciele smerujúce k dokonalosti a ku každému pristupujem ako k umeleckému dielu, ktorého poslaním nie je len zjemňovať existujúce zmysly človeka, ale vytvárať zmysly nové.”

jozefkucera.sk